Verantwoordelijkheid voor drugs in Rusland - 1BiTv.com

Verantwoordelijkheid voor drugs in Rusland

Problemen van de Russische wetgeving op het gebied van drugshandel.


Verantwoordelijkheid voor drugs in Rusland


Van de 626.000 mensen in de gevangenis is ongeveer 25% voor drugs. Narcotische artikelen zijn het meest 'populair' bij de politie; ze stellen hen in staat het plan voor openbaarmaking uit te voeren en "stokken te plaatsen".

Het grootste probleem van de Russische wetgeving op het gebied van drugshandel is de flagrante overdracht van verantwoordelijkheid van distributeurs aan consumenten; het is veel gemakkelijker om een rook- of dansfan af te sluiten dan om complexe patronen van smokkel en smokkel van gemeenschappen op industriële schaal te identificeren. Bovendien is er in ons land geen indeling in lichte en zware stoffen: voor een zak gras kun je net zoveel krijgen als voor een dosis heroïne in een paard, waar tientallen mensen een zombie van kunnen maken.

Talrijke studies van Europese en Amerikaanse wetenschappers tonen duidelijk aan dat de criminele strijd tegen drugsgebruik een doodlopende weg is bij wetshandhaving. Het is noodzakelijk om sociaal werk te ontwikkelen, om drugshandel in de buurt van scholen en instellingen te voorkomen, om consumenten belemmerende belemmeringen op te leggen bij het betreden van middelbare scholen of het krijgen van prestigieuze, goedbetaalde banen. Maar plant niet!

In landen waar de opslag van kleine doses gedeeltelijk gedecriminaliseerd is (bijvoorbeeld Tsjechië, Portugal), is het aantal drugsgerelateerde geweldsmisdrijven aanzienlijk afgenomen. Maar zelfs na de Golunov-zaak en schuchtere pogingen om een wet uit te vaardigen om de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor opslag te verlichten, gaf het systeem niet op. Onze president sprak zich uit tegen een dergelijk "gewaagd" initiatief.

Ik wil in dit artikel niet ingaan op het onderwerp moraliteit; laat iedereen beslissen hoe en wat te nemen, roken, drinken. Mijn taak is om de specifieke kenmerken van de toepassing van het bestuurs- en strafrecht te analyseren aan de hand van praktische voorbeelden, en de mogelijke gevolgen, schendingen en willekeur van wetshandhavingsinstanties die drugs gebruiken om een papieren "plan" uit te voeren, te laten zien.

Het driemaandelijkse openbaarmakingsrapport bij de districtspolitie is tientallen gebroken mensenlevens. Ik ben er zeker van dat velen bezwaar maken tegen dergelijke studies en ze als hulp aan drugsverslaafden en verkopers van overlijden beschouwen. Ze kunnen worden begrepen. Maar ik denk dat het categorisch onaanvaardbaar is als voor een pakje graswiet iemand 5 jaar geplant wordt, en voor een dronken ongeval met een moord (je kunt het niet anders noemen) om 2.5 uur in een nederzettingskolonie, lees het pionierskamp. Of ze geven vier jaar proeftijd voor verkrachting 'op verzoening met het slachtoffer'. Ik wil niet eens over steekpenningen praten.
De verantwoordelijkheid moet in verhouding staan tot wangedrag.

WAT IS DRUGS UIT HET GEZICHT VAN DE WET

De lijst met illegale drugs is opgesteld door overheidsvoorschriften. Dit decreet van 10/01/2012 nr. 1002 en van 30/06/1998 nr. 681. Ze bieden een uitputtende lijst van stoffen en hun voorlopers waarvoor verantwoordelijkheid ontstaat.

Soorten verantwoordelijkheden:
1) Administratief voor consumptie (6.8-6.9 Administratieve Code)
2) Strafrechtelijk gezag (artikel 228 van het Wetboek van Strafrecht)
3) Strafrecht voor verkoop en smokkel (artikelen 228.1 en 229.1 van het wetboek van strafrecht)
4) Strafrecht voor teelt en teelt (artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht)
5) Strafrecht voor vervreemding tot consumptie (artikel 230 van het wetboek van strafrecht)

In ons land zijn er slechts twee factoren die de ernst van de verantwoordelijkheid beïnvloeden: de hoeveelheid en het doel waarvoor het medicijn in bezit is - voor consumptie of verkoop.

Op maat kent de wet drie maten: significant, groot, vooral groot. In onderstaande tabel zien we de meest 'populaire' stoffen:
Significante stof, gr. Groot, gr. Bijzonder groot, gr.

Cannabis (marihuana) 6100 100000

Hash 2 25 10000

Extase 0,5 5 1500

MDMA 0,6 3600

Cocaïne 0,5 5 1500

LSD-25 100 mcg 5000 mcg 100000 mcg

Paddestoelen (psilocybine) 10100 10000

Mescaline 0,5 2,5 500

DMT 0,5 2,5 500Belangrijk! Voor alle bovengenoemde stoffen, behalve marihuana, wordt rekening gehouden met het gewicht van het mengsel en niet met de pure stof. Dit betekent niet dat een snuifje poeder in een zak meel kan worden gegooid en het zal een bijzonder groot formaat zijn. In elk afzonderlijk geval wordt het mengsel onderzocht en wordt de mogelijkheid van het optreden van effecten door gebruik beoordeeld. Er zijn gevallen dat de in beslag genomen stof niet-verdovend is, maar een mengsel van verschillende drugs en chemicaliën met een microscopisch gehalte van de drug; in dit geval is er geen aansprakelijkheid. Klopt, zelden.

Volgens marihuana: het in beslag genomen gras wordt geschat op droog gewicht na drogen tot een constant gewicht bij een temperatuur van 110-115 graden. Alle verhalen over PPSnikov ongeveer 3 jaar in één stijl zijn verhalen.


SOORTEN VERANTWOORDELIJKHEID. WAT KAN WORDEN OPGELEGD EN HOEVEEL

Artikel 228 van het wetboek van strafrecht van de Russische Federatie - illegale verwerving, opslag, transport, fabricage zonder marketingdoel.
1) Als het medicijn minder is dan een aanzienlijk bedrag, is er geen strafrechtelijke aansprakelijkheid. Van het woord in het algemeen. Neem de administratieve verantwoordelijkheid op grond van de artikelen 6.8, 6.9 van het administratief wetboek van de Russische Federatie - een boete van 4 tot 5 duizend of arrestatie tot 15 dagen
2) Indien gevonden van aanzienlijke tot grote omvang - tot 3 jaar gevangenisstraf. Voor het eerst in de meeste gevallen een boete van maximaal 40 duizend of een voorwaardelijke straf
3) Van groot tot zeer groot - van 3 tot 10 jaar. Ik overweeg geen bijzonder grote; een persoon met 1,5 kilo cocaïne in een rugzak is niet mijn doelgroep. Artikel 228.1 van het wetboek van strafrecht van de Russische Federatie - verkoop.

Om te beginnen, wat is marketing in het algemeen.

Verkoop, volgens de Hoge Raad (quote): de activiteiten van een persoon gericht op de al dan niet betaalde verkoop van een medicijn (verkoop, schenking, ruil, betaling van schulden, leningen, enz.) Aan een andere persoon. Tegelijkertijd kan de overdracht door de persoon van de gerealiseerde middelen, stoffen, planten aan de overnemende partij op welke manier dan ook worden uitgevoerd, inclusief rechtstreeks, door de plaats van hun opslag aan de overnemende partij te melden, met een bladwijzer op de voorziene plaats ermee, en het toedienen van een injectie.

1) Er is geen ondergrens voor verkopen. Zelfs indien gevangen met een hoeveelheid die minder dan significant is
maat - van 4 tot 8 jaar
2) Verkoop van aanzienlijk tot groot - van 8 tot 15 jaar
3) Van groot en verder - van 12 tot 20 jaar

Drugssmokkel - 229.1 van het wetboek van strafrecht van de Russische Federatie. Dit lijkt een ver verwijderd artikel, maar ... Er worden ongelooflijk veel zaken op bijna elke internationale luchthaven gestart. Iemand uit onwetendheid, iemand uit domheid sleept 'een beetje' mee en wordt verrast verrast vastgehouden door de douane. Vluchten vanuit Amsterdam, India, Praag, met overstap vanuit Zuid-Amerika - een doelgroep voor medewerkers. Ze brengen thee met cocabladeren, space cakes, champignons en niet te vergeten de zakken met verschillende stoffen die in kleding zijn vergeten.

Er is geen ondergrens, elk nummer is een artikel.
1) Minder belangrijk - van 3 tot 7 jaar
2) Van aanzienlijk tot groot - van 5 tot 10 jaar
3) Groot en verder - van 10 tot 20 jaar

Wat betreft illegale teelt (230 van het wetboek van strafrecht van de Russische Federatie), moet alleen worden opgemerkt dat strafrechtelijke aansprakelijkheid ontstaat als een tuinman groeit van 20 struiken hennep of van 20 paddenstoelen of van 2 cactussen of 4 cocaïnestruiken.

WAT ER GEBEURT WANNEER HET IS GEPLAATST. HOE JE ZELF TE VERTELLEN

We bekijken drie gevallen:
> Drugs weggegooid
> Drugs gooiden niet, ze waren
> Drugs gooiden niet, ze waren, maar vulden nog steeds bij

Algemene regels voor bewaring:
1) Het is gemakkelijk te zeggen, maar het is moeilijker om de Olympische rust te bewaren. Geen klachten, geschreeuw, gekrijs, beledigingen en bedreigingen maken geen indruk op de politie. Ze horen het elke dag vele malen. Bedreigingen en geweld tegen een politieagent - afzonderlijk artikel
2) Wees niet onbeleefd, weersta niet, bedreig niet. Het is beleefd om te vragen om certificaten te presenteren en te proberen de naam en het aantal certificaten, het aantal auto's op te schrijven, de naam van de eenheid en het telefoonnummer van de dienstdoende persoon te achterhalen
3) Beleefd om uitleg te vragen over de redenen en de reden van de detentie
4) Vraag toestemming om familieleden / vrienden / advocaat te bellen en in detail de omstandigheden van de detentie te beschrijven, de plaats en gegevens van de eenheid waar ze zullen worden gebracht
5) Om te informeren dat uitleg en getuigenissen over de grond van de zaak alleen aan de politie zullen worden gegeven in het bijzijn van de onderzoeker en zijn advocaat, is de advocaat op afspraak niet nodig (vergeef me collega's, maar in 99% van de gevallen doe niets of maak het erger). Zeg ter plaatse niets anders dan persoonlijke gegevens, telefoons van familieleden
6) Iedereen heeft het recht om op elk moment een advocaat te weigeren. Opgelegde advocaat is gelijk aan politieagent
7) Pleit niet schuldig, meld dat de detentie als onrechtmatig wordt beschouwd, neem niets van uzelf aan, geef geen enkele uitleg over de inhoud van de detentie. Zeg in geen geval woorden als "gevraagd om over te brengen", "ik neem het niet voor mezelf", "ik gebruik het niet zelf, het is voor vrienden", "waarom heb ik het nodig, ik drink het gewoon ”, Enz. - kan worden gezegd voor verkoop
8) Controleer en onthoud alles wat er gebeurt, alle kleine dingen en nuances die, naar uw subjectieve mening, van pas kunnen komen. De advocaat beslist dan wat nodig is.
9) Pak in geen geval iets op, vooral pakketten en tassen, ongeacht of het van u is of niet. Ze zullen erop aandringen, provoceren, bedreigen (wacht even, oh kijk wat het is, nam het snel) - neem het niet aan
10) Houd de getuigen nauwlettend in de gaten. Als ze vriendelijk zijn tegen de politie, let hier dan op en onthoud
11) Als u geen handboeien om uw handen hebt gedaan, houdt u uw handen in uw zakken, controleert u constant uw zakken, evenals tassen
12) Op de vraag wat te doen als ze verslaan, is er maar één antwoord - zwijgen, tolereren en zoeken
ontmoetingen met familieleden en uw advocaat. Er is geen magische pil.


DECORATIE VAN BEPERKTE PROTOCOLLEN

Er zijn twee meningen over de protocollen die tijdens detentie zijn opgesteld:
1) Teken helemaal niets - in dit geval verklaart de gedetineerde mondeling zijn weigering om de protocollen te ondertekenen en maakt hij schriftelijke opmerkingen over het protocol, terwijl hij het recht heeft om mondeling opmerkingen, bezwaren en zijn argumenten te vermelden, die volgens de wet moet in de notulen worden opgenomen door de politieagent
2) Teken, maar wijselijk. Wat is verstandig:
• lees van kaft tot kaft, inclusief kleine lettertjes
• als het zicht slecht is en er geen bril is - meld dit en noteer het
• vermijd hiaten in het protocol, sluit ze met een Z
• bij het lezen van het protocol alle aanwezigen verplichten om certificaten en paspoorten (getuigen) te overleggen om de in het protocol ingevoerde gegevens te verifiëren
• alle beschikbare opmerkingen en bezwaren in te voegen in de relevante kolom van het protocol; als er niet genoeg ruimte is, heeft u een extra vel nodig. Als je het niet hebt gegeven, schrijf dan onmiddellijk op dat je het recht werd ontzegd om opmerkingen te maken en weiger een extra blad uit te geven
• informeer over overtredingen tijdens detentie, fysiek misbruik, druk en bedreigingen
• schrijf: “vóór de detentie was hij in schone kleren, had een nette uitstraling, de kleren waren niet beschadigd. Vóór de arrestatie was er geen lichamelijk letsel ”en voer de lichamelijke verwondingen en schade aan kleding in, als deze zich tijdens de detentie hebben voorgedaan
• optie 1 (als de medicijnen waren geplant): “de witte stof in een plastic zak van ongeveer 2 cm bij 3 cm groot, die in dit protocol staat, is niet van mij, de oorsprong is mij niet bekend, hij is geplant naar mij. Ik vraag om de mogelijkheid te bieden om mijn advocaat te bellen en de detentie aan mijn familieleden te melden ”
• optie 2 (als je die hebt toegevoegd): “Ik kan niets uitleggen over de witte substantie in een plastic zak van ongeveer 2 bij 3 cm groot, ik weet de oorsprong niet. Ik zag een van de aanwezigen tijdens de detentie iets toevoegen aan deze plastic tas.

Ik vraag om de mogelijkheid te bieden om mijn advocaat te bellen en de detentie aan mijn familieleden te melden ”
• optie 3: “Ik kan niets uitleggen over de witte substantie in een plastic zak van ongeveer 2 bij 3 cm groot, ik weet de oorsprong niet. Ik vraag om de mogelijkheid te bieden om mijn advocaat te bellen en de detentie aan mijn familieleden te melden ”
• schrijf niet in het protocol "over het medicijn" - beschrijf hoe de stof, kleur, verpakking.

Hoe weet je wat erin zit?
• het is niet nodig om in het protocol te schrijven "Ik gooide drugs (vulde me op) hier is een man die zichzelf zo heeft voorgesteld". Redenen creëren om een opzettelijk valse aanklacht te beschuldigen, is overbodig. En dus is het begrijpelijk: als ze gooiden (bijgevuld), dan was iedereen die bij de detentie betrokken was hierbij betrokken
• VERPLICHTE ORDE om het protocol te controleren op woorden die direct of indirect aangeven dat de gedetineerde niet voor zichzelf, maar voor overdracht stoffen had.
Merk op in het protocol dat dit niet werd gezegd en dat deze vermeldingen niet waar zijn.

OP DE KEUZE TUSSEN DE WEIGERING OM DE PROTOCOLLEN TE ONDERTEKENEN

Voorstanders van weigering om hun standpunt als volgt aan te geven:
- de gedetineerde is geen professionele strafadvocaat en kan te veel schrijven of iets belangrijks missen dat vervolgens niet kan worden gecorrigeerd
- de gedetineerde verkeert in een staat van stress en kan de situatie niet adequaat beoordelen; hij kan bezwijken voor overreding of druk van de politie en papieren ondertekenen waar hij een reservering voor zichzelf maakt.

Aanhangers van de ondertekening zijn van mening dat de weigering kan leiden tot het verschijnen in het informatieprotocol dat de gedetineerde belast, en dat het, gezien het grote aantal getuigen van de vervolging (agenten, getuigen), moeilijk te weerleggen zal zijn.
Daarnaast rijst de vraag of er een handtekening moet worden aangebracht op de verpakking waarin de in beslag genomen stoffen worden geplaatst en verzegeld.

Belangrijke opmerking: er kunnen verschillende protocollen zijn (inbeslagname, detentie, inspectie van de locatie), het heeft geen zin om in details te treden. Je moet elk papier grondig controleren.

Ik stel het volgende algoritme voor:
- Vraag om protocol (len) te bestuderen. Ze gaven niet, ze eisten grof om te tekenen waar nodig - niet om te tekenen.
- Als het volledig verboden is om toevoegingen in te voeren, hiaten doorhalen - niet ondertekenen
- Als je me de volledige informatie en aanvullingen gaf, alle vragen beantwoordde, de onbegrijpelijke spelling verduidelijkte, me toestond de lege ruimtes van het protocol te sluiten, niet klopte, niet bedreigde - je kunt de protocol (len) ondertekenen door opnieuw -leest elk woord. Maar maak vóór de ondertekening al uw bezwaren, opmerkingen, toevoegingen. Indien mogelijk met uw eigen pen
- Als er een video wordt gemaakt, worden je woorden opgenomen
- Als er drugs zijn geplant, teken niet op de verpakking
- In andere gevallen is het logisch om alleen te ondertekenen als ze precies in de verpakking hebben gestopt wat er daadwerkelijk is ingetrokken, en niet meer.

ONBEKENDE FACTOREN DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID VERSTERKEN

Stel je de situatie voor:
een jonge man in een club vond een tas met een bruine substantie. Een snelle test toonde aan dat deze stof MDMA is met een gewicht van 2 gram. Uit de bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat dit een opslag is in een aanzienlijk bedrag, dat wil zeggen, onder artikel 228 tot 3 jaar, en u kunt voor het eerst met een boete wegkomen.

Stel je bijna dezelfde situatie voor:
een jonge man in een club vond een tas met een bruine substantie. Een sneltest toonde aan dat deze stof MDMA is met een gewicht van 2 gram, verpakt in capsules van 0,1 gram, dat wil zeggen slechts 20 capsules. De sneltest voor het gehalte aan drugs in het lichaam van de gedetineerde toonde de aanwezigheid van drugs niet aan. Maar wattenstaafjes en subunguale tests lieten een positief resultaat zien.

Het lijkt allemaal hetzelfde: medicijn, gewicht. Maar er is verpakking en de gedetineerde nam geen drugs.
In dit geval probeert onze politie altijd een verkooppoging te "naaien". Verbergt zich trouwens achter de positie van het Hooggerechtshof. En dit is al met zo'n hoeveelheid - van 8 tot 15 jaar.

Redenen:
1) verpakking
2) Overmatige enkele dosis van 15-20 keer
3) Hij gebruikt het zelf niet, maar hij heeft het ingepakt - er zit stof op zijn handen
4) Als, God verhoede, hij zei dat het niet voor zichzelf is (niet alleen voor zichzelf), maar voor iemand anders, dan is alles - het team van de "grootschalige poging tot verkooppoging" is klaar
5) Daarnaast geven de schalen die tijdens het zoeken zijn gevonden, zoals in het geval Golunov, de verkoop aan.

AANDACHT!
- Als één persoon de tweede vraagt om simpelweg drugs over te dragen aan een derde (zonder geld), dan is dit nog steeds een verkoop
- Ik schreef over de situatie met smokkel hierboven - het overschrijden van de douanecontrolelijn bij elke grensovergang is niet langer opslag, maar smokkelen en met elke hoeveelheid stof
- Als iemand op een buitenlandse site een drugsbevattende stof heeft besteld (mate de coca, fondant met cocabladeren, cannabisolie, etc.) - dan is dat smokkel. Per internationale post geaccepteerd. Als je zegt wat een vriend vroeg - een groep en misschien een uitverkoop
- Als de een de ander overhaalt om de drug te proberen, omdat het cool, leuk, niet eng is, maar dit is een neiging om te gebruiken - artikel 230 van het wetboek van strafrecht, tot ... jaar. Als twee of meer mensen - tot ... jaar. Als de persoon die het medicijn nam, stierf terwijl hij dit deed - tot ... jaren. Het is jammer dat ze geen wodka in doen ...
- Indien overtuigd om te proberen en verkocht - verkoop + daling
- In alle gevallen, als ik volgens het protocol zei dat ik me niet voorstelde dat het een verkoop was. Er is een significant verschil tussen "NIET MIJN" en "NIET ZELF"
- De stof per post naar iemand gestuurd - 100% verkoop.

CONCLUSIE: NIET HERKEN, NIETS NEMEN, WEIGEREN
GETUIGEN TEGEN ZELF, VRAAG EEN ADVOCAAT AAN, VERZOEK KENNISGEVING
VAN RELATIEVEN DIE VEREIST OM UW OPMERKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN DE PROTOCOLLEN TE MAKEN, NIET
TESTEN OP PROVOCATIE VAN TYPE "ERKENNEN DAT HET NIET VOOR UZELF IS - WE ZULLEN HET UITSCHAKELEN" - DIT IS VERKOOP!
NEEM GEEN ERKENNING - HET IS NOOIT LAAT OM HET TE DOEN, MAAR ZEER VAAK IS HET BINNENKORT
Of helemaal niet nodig!
04.06.2020 09:49:39
(Automatische vertaling)Roman Norman

Advocaat29.09.2021 06:25:28
26.08.2021 12:27:54

Heeft u een crisisresponsmap in uw bedrijf?

"Anti-crisis PR: hoe bouw je communicatie op als alles misgaat"
14.07.2021 13:53:21

Hoe kunnen B2B-bedrijven leads uit sociale media halen?

De online cursus "PR in sociale netwerken voor B2B" start op 22 juli 2021.
29.06.2021 03:03:20

Gratis uitgave van het tijdschrift "Store Management"

Uitgave voor directeuren en eigenaren van kleine en middelgrote winkels en winkelketens.
18.05.2021 09:12:04

Nog anderhalve week voor de start van de persoonlijke live conferentie voor PR-specialisten in Moskou!

De conferentie Effective Press Service 2021 vindt plaats op 27-28 mei in Moskou.


Advertisement

Advertisement

Themes cloud

overdracht brandstichting advocaat verslag doen van Oekraïne Olympische Spelen beloning theorie loterij doctor pensioen sancties verkoper nietigverklaring co-packing vrijheid arbitragehof een laptop premisse koffie de doodstraf controle niet-aangegeven goederen Rome vergiftiging huwelijk erfenis een restaurant burgerschap hypotheek appel Duitsland Geldautomaat valuta Kazachstan rol belasting gouden munt standaard Kerch intellectueel eigendom reglement dollar Rusland Viber insuline hypotheek handel Kleur slang begeleidend QR code Griekenland hotel verbond verkoop veiligheid mail benaming onroerend goed onderzoek Mark rechter moord investering aanbod hoofd confiscatie met mate uitwisseling De code van Justinianus bestellen quasi-overeenkomst derivaat roebel beoordeling aanvaarding geld festival cliënt lied vliegtuig handelsmerk moordpoging Contract woordenboek auto wet WTO overleg VN Verenigde Staten van Amerika organisatie test wetgeving devaluatie geld kwestie filosofie beet FIFA 2018 Bill inhoud 4G gas- successie bioscoop monopolist erfgenaam scheiden onrechtmatige daad voetbalschoenen betaling de tablet fideicomass oligarchie Bocharov Creek rietje monometallism alcohol bimetallism credit importeren financiën Krim Sochi Neurotechnology CIS vrachtvervoer logistiek suikerziekte Wit-Rusland job medicijnen bedrijf lading Moskou prive bankieren eten Monetair systeem CCTV namaak leverancier afpersing Ik rende baby architectuur Verkeersongelukken bier sap FMCG voetbal kanaal causa studie eigen rechtbank LTE tirannie hond kind exporteren luchttransport Syrië zullen planning compromisend bewijs selling artikel S-300 3G Plato Notitie servituut vrouw het beleid Onderzeeër kat timocratie smokkelen GLONASS verraad gerechtigheid digitalisering China recreatie cessie ban monetair aggregaat munteenheid douane actie verkiezingen champignons memorandum Belasting vrij agent wet drinken Internet vinger brug personeel verdrag verf integratie zullen Socrates ontslag Paralympische Spelen liquidatie democratie levering een tas geneeskunde schuld moed Gazpromneft bank geldvoorraad krokodil emissie economie een speeltje muziek- bedrog Taxi leven diefstal adoptie raket legaat hervorming partus farmaceutica testosteron munt belofte conversie Verzenden goud herwaardering een familie transgender conferentie pot schatkist VAT IFRS Israël slavernij omzet

Persons

Companies


Реклама